En karismatisk väckelse mest känd för den s.k. Toronto-välsignelsen. Den mest uppmärksammade församlingen finns i Sundbyberg och leds av pastor Hans Sundberg. Församlingarna har tillsammans 500 - 1 000 medlemmar.
Församlingar inom Vinyardväckelsen.