Ett nätverk av fristående församlingar som företräder framgångsteologin. Rörelsen kom till Sverige 1980 genom Ulf Ekman och Sten Nilsson. Den största och mest kända församlingen är Livets Ord i Uppsala. Viktiga inslag i läran är Jesu försoningsverk, Bibelns ofelbarhet, troendedop, andedop och Jesu snara återkomst. Under 1980-talet när rörelsen etablerade sig i Sverige kritiserade man övriga kristna samfund mycket hårt och möttes av en lika hård kritik från den övriga kristenheten och från samhället i allmänhet. Under senare delen av 1990-talet etablerades dock ett visst samarbete med olika evangelikala samfund och församlingar. Rörelsen har enligt egen statistik knappt 6000 medlemmar i 38 församlingar. Över 2000 av dessa tillhör församlingen Livets Ord i Uppsala.