Uppstod under 1900-talets första decennium bland Los Angeles svarta befolkning. I Sverige vann rörelsen insteg i Svenska Baptistsamfundet fr.a. genom pastorn Lewi Pethrus. Pethrus och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm uteslöts 1913 ur baptistsamfundet efter kontroverser kring nattvardssyn och den karismatiska väckelsen. Pingstförsamlingarna betonar bibeltro och vill återuppliva den andeutgjutelse som skedde i Jerusalem på den första pingstdagen genom bl.a. andedop, tungotal och helbrägdagörelse. Viktigt är också läran om rättfärdighetgörelse genom tro och ett disciplinerat kristet liv. Rörelsen finns spridd i hela landet och är en av de största frikyrkorna med omkring 90000 anhängare i knappt 500 församlingar.
Kategorin är avsedd för webbplatser av och om pingströrelsen.
  • Endast webbplatser på svenska listas i denna kategori.
  • Är webbplatsen på engelska ska den skickas den till någon av kategorierna under Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Pentecostalism
  • Församlingar som räknas till pingströrelsen.