Kristendomen i Orienten kom redan tidigt att utvecklas på ett annat sätt än i Västeuropa. Vid kyrkomötena i Efesos 431 och Chakedon 451 då viktiga teologiska strider om hur man skulle uttrycka att Jesus var både Gud och människa avgjordes kunde flera kyrkor i Orienten inte ansluta sig till de formuleringar som antogs. Inom det romerska riket fanns skillnader mellan kyrkan i öst och väst. Dessas förstärktes genom att kunskaperna i grekiska avtog i väst och att riket delades. På 1000-talet ledde spänningarna till en öppen konflikt där påvens sändebud bannlyste patriarken av Konstantinopel. I och med det fjärde korståget på 1200-talet, då Konstantinopel brändes och plundrades av västeuropeiska korsriddare, permanentades schismen som består än idag. I Sverige finns en mängd olika orientaliskt och östligt ortodoxa kyrkor som till allra största delen består av invandrare från ortodoxa länder. Tillsammans har de omkring 100000 medlemmar. De största samfunden är: Serbisk ortodoxa kyrkan, Syrisk ortodoxa kyrkan och Grekiska ortodoxa kyrkan. I Finland finns en finsk-ortodoxa kyrka som tillsammans med den evangelisk-lutherska räknas som statskyrka i landet.
Denna kategori är till för helgon som enbart firas i ortodox tradition. Helgon fom firas i mer än en tradition skickas till World: Svenska: Samhälle: Religion: Kristendom: Människor: Helgon.
Helgon är heliga kvinnor och män i kristen tradition.
Denna kategori är till för helgon som enbart firas i ortodox tradition. Helgon fom firas i mer än en tradition skickas till World: Svenska: Samhälle: Religion: Kristendom: Människor: Helgon.