Församlingar anslutna till Metodistkyrkan i Sverige, Finland eller annat land.