Väckelserörelse som uppstod i den Engelska kyrkan under 1700-talet. Rörelsens mest kända ledare var John och Charles Wesley. Med tiden utvecklades rörelsen till ett självständigt samfund. Metodism finns i två varianter, en engelsk som inte har biskopar och en amerikansk som har biskopar. De svenska och finska Metodistkyrkorna tillhör den amerikanska varianten. I Sverige har Metodistkyrkan ca 5000 medlemmar.
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
Församlingar anslutna till Metodistkyrkan i Sverige, Finland eller annat land.