Karismatisk väckelserörelse som startade i Norge. Rörelsen kom till Sverige genom den svensk-norske pingstevangelisten Arne Imsén. I Sverige bröt man med pingströrelsen som kritiserades för bl.a. kommersialisering och ekumenisk anpassning. Maranata ville återuppliva den ursprungliga pingstväckelsen med förkunnelse som betonar bokstavlig bibeltro, andedop, tungotal, helbrägdagörelse och Jesu snara återkomst. Rörelsen har blivit känd och kritiserad för sina extatiska väckelsemöten och för att skicka ut minderåriga som missionärer. Man utmärker sig också med sin synnerligen hårda kritik av den Katolska kyrkan. När rörelsen var som störst under 1960-talet beräknas den ha haft 10000 medlemmar. 1968 splittrades man och flera grupper återgick till pingströrelsen. Idag har man 300-500 anhängare i Stockholm, Örebro och Skåne.
Läs detta innan du skickar in din webbplats: