Hemsidor för enskilda kyrkor, församlingar, pastorat kyrkliga samfälligheter och liknande lokala organisationer.
Församlingar som verkar bland turister och utlandssvenskar inom Svenska kyrkan i utlandet (SKUT).