I denna kategori återfinns artiklar och debatter under olika teman.
Hösten 1999 gick Maciej Zaremba till hårt angrepp mot Svenska kyrkan i Dagens nyheter. "Det hårdaste angreppet från en utomstående sedan Hedenius" skrev Kyrkans Tidning. Men Zaremba vill inte förgöra kyrkan. Hans kritik går istället ut på att den inte sköter sig som den borde. Därför följde också en inomkyrklig debatt på Zarembas artiklar.