In Partnership with AOL Search
 
Hösten 1999 gick Maciej Zaremba till hårt angrepp mot Svenska kyrkan i Dagens nyheter. "Det hårdaste angreppet från en utomstående sedan Hedenius" skrev Kyrkans Tidning. Men Zaremba vill inte förgöra kyrkan. Hans kritik går istället ut på att den inte sköter sig som den borde. Därför följde också en inomkyrklig debatt på Zarembas artiklar.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 13 juni 2009 kl 5:04 EDT - redigera