Organisationer som verkar för eller inom romersk-katolska kyrkan eller bland dess medlemmar.