Kallas ofta mormoner. Samfundet bildades 1830 av Joseph Smith. Han lärde att den kyrka Jesus grundade inte överlevde apostlarna och att Gud Fader och Jesus genom en uppenbarelse kallat honom att återupprätta kyrkan. Den viktigaste heliga skriften är Mormons bok som Smith fått på guldplåtar från den återuppståndne profeten Moroni. Med hjälp av Urim och Tummim, som anges vara ett slags övernaturliga glasögon, kunde han översätta texten från egyptiska. Samfundet räknar sig som kristet men har aldrig erkänts av något annat kristet samfund. Till Sverige kom samfundet 1850 genom sjömannen John Erik Forsgren som blivit omvänd i USA. 1850-1950 värvades 44000 medlemmar i Skandinavien. Men då de flesta utvandrade till Utah i USA så fanns det 1949 bara 1000 medlemmar kvar i Sverige. Idag beräknas samfundet ha omkring 9000 medlemmar.