Den internationella frälsningsarmén. grundades av Chaterine och William Booth 1878 i London. Deras kristna mission bland fattiga och hemlösa i East End ombildades då till en kristen "armé". Till Sverige kom rörelsen genom Hanna Ouchertlony 1882. Karaktäristiskt för Frälsningsarmén är organisationen med militära grader. Medlemmar kallas soldater och pastorer för officerare. Mest känd är rörelsen för sitt sociala arbete. Man driver bl.a. hem för bostadslösa, behandlingshem för missbrukare samt har secondhandaffärer som kallas Myrorna.