Församlingar som tillhör Svenska Baptistsamfundet.

Dubbelanslutna eller fristående församlingar listas under World: Svenska: Samhälle: Religion: Kristendom: Församlingar.