Under reformationstiden uppstod en riktning bland reformatorn Zwinglis anhängare som avvisade barndopet och krävde dop i vuxen ålder. Dessa kallades anabaptister (vederdöpare). Baptismen (döpare) uppstod bland engelska kongregationalister som flytt till Holland. Där kom de i kontakt med anabaptiser och övertog deras bruk att skjuta upp dopet till medveten ålder. Den första församlingen grundades i Amsterdam 1609. Baptismen spred sig snabbt över världen och finns idag i bl.a. Storbritannien, USA, Ryssland, Rumänien, Indien och Burma.
Denna kategori är enbart avsedd för länkar till webbplatser på svenska. Webbplatser på engelska skickas till Regional: Europe: Sweden: Society and Culture: Churches and Religion.
Evangelikalt och baptistiskt samfund som bildades 1997 genom en sammanslagning av tre äldre frikyrkosamfund: Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet. De 350 samverkande församlingarna har ca 29000 medlemmar. Fribaptistsamfundet grundades 1872 efter att predikanten Helge Åkesson uteslutits från Svenska Baptistsamfundet. Han predikade bl.a. att Jesus inte behövde offra sitt liv på korset för att människornas synder skulle försonas, Han dog istället för att bevisa sin kärlek och så väcka kärlek bland människorna. Åkesson menade också att det inte fanns några eviga straff. Helgelseförbundet var från början ett missionssällskap, men utvecklades till ett kongregationalistiskt, baptistiskt och karismatiskt samfund. De höll sin första konferens på Torps herrgård i Närke 1887. Örebro Missionsförening grundades 1891 av John Ongman som en rörelse inom Svenska Baptistsamfundet. Församlingarna inom missionsföreningen var i allmänhet positivare till pingstväckelsen än vanliga baptistförsamlingar vilket ledde till strid inom samfundet. Man utmärkte sig också genom att utbilda kvinnliga predikanter. 1937 utträdde den första av missionssällskapets församlingar ur Baptistsamfundet.
Denna kategori är enbart avsedd för länkar till webbplatser på svenska. Webbplatser på engelska skickas till Regional: Europe: Sweden: Society and Culture: Churches and Religion.
I Sverige ägde det första baptistdopet rum 1848. Med tiden ledde det till en egen samfundsbildning. Ur detta har tre andra samfund kommit. Först uteslöts Fribaptistsamfundet 1872, därefter Pingströrelsen 1913. Under 1930-talet valde Örebromissionen att utträda ur samfundet. Fribaptisterna och Örebromissionen deltog under 1990-talet i en samfundssammanslagning som ledde till Nybygget. När Svenska Baptistsamfundet var som störst under 1930-talet hade man ungefär 68000 medlemmar. Idag har man omkring 18000 medlemmar.
Denna kategori är avsedd för länkar till webbplatser om och av Svenska Baptistsamfundet och baptismen. Kategorin är endast avsedd för webbplatser på svenska. De engelska hör hemma under kategorierna i Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Baptist.