In Partnership with AOL Search
 
Denna kategori är enbart avsedd för länkar till webbplatser på svenska. Webbplatser på engelska skickas till Regional: Europe: Sweden: Society and Culture: Churches and Religion.
Evangelikalt och baptistiskt samfund som bildades 1997 genom en sammanslagning av tre äldre frikyrkosamfund: Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet. De 350 samverkande församlingarna har ca 29000 medlemmar. Fribaptistsamfundet grundades 1872 efter att predikanten Helge Åkesson uteslutits från Svenska Baptistsamfundet. Han predikade bl.a. att Jesus inte behövde offra sitt liv på korset för att människornas synder skulle försonas, Han dog istället för att bevisa sin kärlek och så väcka kärlek bland människorna. Åkesson menade också att det inte fanns några eviga straff. Helgelseförbundet var från början ett missionssällskap, men utvecklades till ett kongregationalistiskt, baptistiskt och karismatiskt samfund. De höll sin första konferens på Torps herrgård i Närke 1887. Örebro Missionsförening grundades 1891 av John Ongman som en rörelse inom Svenska Baptistsamfundet. Församlingarna inom missionsföreningen var i allmänhet positivare till pingstväckelsen än vanliga baptistförsamlingar vilket ledde till strid inom samfundet. Man utmärkte sig också genom att utbilda kvinnliga predikanter. 1937 utträdde den första av missionssällskapets församlingar ur Baptistsamfundet.
Denna kategori är avsedd för länkar till webbplatser om och av Svenska Baptistsamfundet och baptismen. Kategorin är endast avsedd för webbplatser på svenska. De engelska hör hemma under kategorierna i Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Baptist.
I Sverige ägde det första baptistdopet rum 1848. Med tiden ledde det till en egen samfundsbildning. Ur detta har tre andra samfund kommit. Först uteslöts Fribaptistsamfundet 1872, därefter Pingströrelsen 1913. Under 1930-talet valde Örebromissionen att utträda ur samfundet. Fribaptisterna och Örebromissionen deltog under 1990-talet i en samfundssammanslagning som ledde till Nybygget. När Svenska Baptistsamfundet var som störst under 1930-talet hade man ungefär 68000 medlemmar. Idag har man omkring 18000 medlemmar.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 15 september 2012 kl 14:50 EDT - redigera