Den moderna adventismen uppstod i USA under 1830- och 40-talen och har sina rötter i baptismen. Namnet kommer av latinets adventus (ankomst) och beror på den starka betoningen på Kristi snara återkomst. De adventistiska samfunden betonar gamla testamentet vilket ofta innebär att man helst använder det hebreiska gudsnamnet JHVH och i olika utsträckning iaktar gammaltestamentliga mathållningsföreskrifter och sabbatsfirande.
Denna kategori är avsedd endast för webbplatser om och av Sjundedags Adventistsamfundet skrivna på svenska. Webbplatser på engelska skickas till Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Seventh-day Adventists.
Samfund som växte fram ur adventismen på 1870, under ledning av Charles Taze Russell. Han hävdade bl.a. att Jesus skulle återkomma under 1914, en ståndpunkt man fortfarande håller fast vid då man menar att Jesus kom i osynlig gestalt. JV avviker i flera avseenden från traditionell kristendom och avvisar all samverkan med andra religiösa grupper och betraktas av dessa om sekteristisk. Bl.a. avvisar man treenighetsläran och identifierar inte Jesus med Gud, utan med ärkeängeln Mikael. Samfundet är mest känt för att de evangeliserar via dörrknackning. I Sverige är JV ett av de samfund som ökar sitt medlemsantal och beräknas ha ca 25000 medlemmar.

Samfundet har sina rötter i baptismen och praktiserar troendedop. Namnet kommer av att man firar lördagen som vilodag (den kristna veckans sjunde dag) och av advent (ankomst) med anledning av den starka betoningen på Kristi snara återkomst.

Samfundet betonar hälsosam livsföring och vegetarianism. Man använder inte alkohol, kaffe, te eller tobak. Medellivsländen bland adventisterna brukar vara något längre än för människor i allmänhet. Till Sverige kom adventismen 1880. Idag har samfundet knappt 3000 medlemmar i Sverige.

Denna kategori är avsedd endast för webbplatser om och av Sjundedags Adventistsamfundet skrivna på svenska. Webbplatser på engelska skickas till Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations: Seventh-day Adventists.