Kristna studentorganisationer.
En kristen studentorganisation som vill göra "Jesus känd, trodd, lydd och älskad".