Kristna organisationer. Kyrkor och samfund listas utan under World: Svenska: Samhälle: Religion: Kristendom: Samfund. Organisationer som endast verkar inom ett samfund listas under respektive samfunds kategori.
Kristen social verksamhet.
Kristna studentorganisationer.