Ekumenisk kommunitet i Sydfrankrike. Samlar stora skaror av ungdomar från hela Europa som dels besöker kommuniteten, dels håller möten på andra orter i Taizés anda.