In Partnership with AOL Search
 
Ekumenisk kommunitet i Sydfrankrike. Samlar stora skaror av ungdomar från hela Europa som dels besöker kommuniteten, dels håller möten på andra orter i Taizés anda.
Copyright © 1998-2015 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 20 december 2013 kl 8:54 EST - redigera