Denna kategori innehåller länkar till kommuniteter, boendegemenskaper, kloster o.dl.
Ekumenisk kommunitet i Sydfrankrike. Samlar stora skaror av ungdomar från hela Europa som dels besöker kommuniteten, dels håller möten på andra orter i Taizés anda.