Ca 480-547. Klostergrundare och författare till Benedikts regel som haft stort inflytande över klosterväsendet i västerlandet. Firas den 11:e juli.