Helgon är heliga kvinnor och män i kristen tradition. Kristna kyrkor har mycket olika syn på helgon. Katolska kyrka och de ortodoxa kyrkorna har ofta bilder av helgon i sina kyrkor och ber till dem om förböner. Traditionellt är protestantiska kyrkor mer negativa och ibland rent av fientliga till helgonen. Numer förekommer det ganska ofta att helgon uppmärksammas i protestantiska sammanhang, men man är nog med att man inte får be till dem.
Kategorin är fr.a. till för helgon som firas i mer än en kyrka. Specifikt katolska eller ortodoxa helgon bör sändas till respektive samfunds kategori. Är du osäker skicka dem till denna kategori som kommer de rätt med tiden.
Född 1303, död 1373. En av Europas skyddspatroner och Sveriges viktigaste helgon. Birgitta mottog under sitt liv uppenbarelser från Kristus, Maria och helgonen och drog sig aldrig för att vidarebefordra deras ibland kärva budskap till påvar och furstar både i Sverige och utomlands. För att få tillstånd att inrätta en orden for Birgitta till Rom, trots att påven för tillfället residerade i Avignon. Det tog sjutton år innan han kom till Rom och godkände Birgittas klosterregel. Birgitta är ett katolskt helgon, men firas också i Svenska kyrkan.
Abbedissa i Kildare på Irland. Anses ha grundat det första klostret på ön. Död omkring år 525. Förväxlas ibland med den heliga Birgitta som f.ö. fått sitt namn efter Brigida.
Enligt legenden martyr på 1100-talet. Den första kända svenska kvinnan som led martyrdöden. Västergötlands skyddspatron.
Ca 480-547. Klostergrundare och författare till Benedikts regel som haft stort inflytande över klosterväsendet i västerlandet. Firas den 11:e juli.
Svensk kung mördad ca 1160. Erik invigde Uppsala domkyrka och företog enligt Erikskrönikan korståg till Finland. Har aldrig blivit formellt helgonförklarad men ses ändå som Sveriges skyddshelgon.
Ca 1182-1226. Grundare av Franciskanerorden. Förespråkade att kyrkans män skulle leva i fattigdom, vilket han själv frivilligt gjorde. Djurens skyddshelgon.
Enligt traditionen engelsk missionsbiskop som kom till Sverige och grundade Växjö stift samt döpte Olof Skötkonung. Forskning har dock haft svårt att finna någon sådan biskop i brittiska källor.