In Partnership with AOL Search
 
Kategorin är fr.a. till för helgon som firas i mer än en kyrka. Specifikt katolska eller ortodoxa helgon bör sändas till respektive samfunds kategori. Är du osäker skicka dem till denna kategori som kommer de rätt med tiden.
Helgon är heliga kvinnor och män i kristen tradition. Kristna kyrkor har mycket olika syn på helgon. Katolska kyrka och de ortodoxa kyrkorna har ofta bilder av helgon i sina kyrkor och ber till dem om förböner. Traditionellt är protestantiska kyrkor mer negativa och ibland rent av fientliga till helgonen. Numer förekommer det ganska ofta att helgon uppmärksammas i protestantiska sammanhang, men man är nog med att man inte får be till dem.
Enskilda personers hemsidor.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 30 oktober 2007 kl 9:17 EDT - redigera