Under denna kategori återfinns länkar till kristna församlingar. Församlingar anslutna till ett samfund eller tillhöriga ett nätverk av församlingar listas under respektive samfund / kyrka / nätverk / rörelse.