Evangelisation betyder spridandet av kristendomen. Av grekiskans euangelion som betyder glädjefyllt budskap.
Webbplatser och resurser som särskilt vänder sig till sökare.