Ekumenik är benämningen på arbetet för kristen enhet.