Organisationer som arbetar med bibelöversättning, bibelspridning o.dl.