Ny bibelöversättning som gavs ut vid ingången av år 2000. Översättningen är gjord av en statlig bibelkommission som arbetat sedan 1970-talet och förväntas bli den officiellt använda i de kristna kyrkorna i Sverige.