Bibeln är de kristnas heliga skrift. Den består av två delar: Gamla och Nya testamentet. Gamla Testamentet är judarnas heliga skrift och skriven på hebreiska och arameiska. Det innehåller den judiska lagen, berättelser om Israels folk, profetböcker och poesi. Nya testamentet, den specifikt kristna delen av Bibeln, är författad på grekiska. NT domineras av evangelierna, berättelser om Jesus, och aposteln Paulus brev till församlingar i den tidiga kyrkan. Denna kategori innehåller länkar till Biblar, bibelöversättningar, artiklar m.m. Allt är på svenska, engelska webbplatser ligger under Society: Religion and Spirituality: Christianity: Bible.
Ny bibelöversättning som gavs ut vid ingången av år 2000. Översättningen är gjord av en statlig bibelkommission som arbetat sedan 1970-talet och förväntas bli den officiellt använda i de kristna kyrkorna i Sverige.
Organisationer som arbetar med bibelöversättning, bibelspridning o.dl.