In Partnership with AOL Search
 
Ny bibelöversättning som gavs ut vid ingången av år 2000. Översättningen är gjord av en statlig bibelkommission som arbetat sedan 1970-talet och förväntas bli den officiellt använda i de kristna kyrkorna i Sverige.
Organisationer som arbetar med bibelöversättning, bibelspridning o.dl.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 18 december 2012 kl 5:35 EST - redigera