In Partnership with AOL Search
 
Bibeln är de kristnas heliga skrift. Den består av två delar: Gamla och Nya testamentet. Gamla Testamentet är judarnas heliga skrift och skriven på hebreiska och arameiska. Det innehåller den judiska lagen, berättelser om Israels folk, profetböcker och poesi. Nya testamentet, den specifikt kristna delen av Bibeln, är författad på grekiska. NT domineras av evangelierna, berättelser om Jesus, och aposteln Paulus brev till församlingar i den tidiga kyrkan. Denna kategori innehåller länkar till Biblar, bibelöversättningar, artiklar m.m. Allt är på svenska, engelska webbplatser ligger under Society: Religion and Spirituality: Christianity: Bible.
Om olika kristna ämnen, debatter och diskussioner.
Ekumenik är benämningen på arbetet för kristen enhet.
Kristna böcker publicerade i digital form på Internet.
Evangelisation betyder spridandet av kristendomen. Av grekiskans euangelion som betyder glädjefyllt budskap.
Kategorin är fr.a. till för helgon som firas i mer än en kyrka. Specifikt katolska eller ortodoxa helgon bör sändas till respektive samfunds kategori. Är du osäker skicka dem till denna kategori som kommer de rätt med tiden.
Det finns för närvarande ingen beskrivning skapas för denna kategori.
Under denna kategori återfinns länkar till kristna församlingar. Församlingar anslutna till ett samfund eller tillhöriga ett nätverk av församlingar listas under respektive samfund / kyrka / nätverk / rörelse.
Denna kategori innehåller länkar till kommuniteter, boendegemenskaper, kloster o.dl.
Webbplatser om kristendomens historia.
Alla typer av kristen musik. Annan musik finns i World: Svenska: Kultur: Musik.
Kristna organisationer. Kyrkor och samfund listas utan under World: Svenska: Samhälle: Religion: Kristendom: Samfund. Organisationer som endast verkar inom ett samfund listas under respektive samfunds kategori.
Om församlingsarbete och själavård.
Länkarkiv och startsidor med kristen profil.
Kristna radio- och TV-stationer.
Resor som arrangeras för kristna.
Alla länkar skall skickas in till den samfundskategori de tillhör. Endast om samfundet inte har någon egen kategori skickas den hit. Engelska länkar skickas till kategorierna under Society: Religion and Spirituality: Christianity: Denominations.
Synen på kyrkan varierar mellan olika grupper inom kristendomen. Vissa talar om Kyrkan, andra om samfund eller enbart om självständiga församlingar. I denna kategori återfinns kyrkor, samfund och samfundsliknande nätverk oberoende av vilken kyrkosyn de representerar.
Försäljning av religiösa föremål o.dl.
Allmän kristen teologi. Teologi som är specifik för ett visst samfund listas under respektive Samfund.
Kristna tidskrifter och tidningar.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 11 oktober 2013 kl 7:47 EDT - redigera