Judendomen är den religion som judarna följer. Till skillnad från de andra världsreligionerna är judendomen starkt knuten till ett folk. Judarna räknar Abraham som sitt ursprung, enligt Moseböckerna utvandrade Abraham från Ur i Kaldéen till det område som idag är Israel och från honom stammar Israels folk. Judarnas främste ledare i äldre tid var Mose. Han förde folket från en slavtillvaro under Farao i Egypten genom Sinais öken till Kanaans land (ungefär dagens Israel). Första moseboken berättar att Mose på Sinai berg mottog lagens två tavlor med de tio budorden. Den judiska lagen har sedan dess växt och omfattar mer än bara dessa budord. Judarna är stolta över lagen (Torah) som de fått av Gud och ser det som en del i att de är ett utvalt folk. Judendomens heliga skrift består av Torah, Profeterna och Skrifterna (mer kända som 'Gamla Testmentet' - men det är en kristen beteckning som judar inte använder). Viktiga delar av den judiska läran är monoteismen som förbjuder all dyrkan av andra gudar, tron att judarna är Guds utvalda folk som fått det Heliga landet av Gud, där Jerusalem är centrum för Israels folks gudsdyrkan. Inom judendomen finns en mängd olika riktningar, allt från ortodoxa till sekulära och t.o.m. ateistiska hållningar till religionen.