Kategorin är avsedd för alla typer av islamska organisationer. Organisationer som hör till andra religioner skickas till respektive religion.