Islam uppstod kring Muhammed, som förkunnade dom och omvändelse. Gud beskrevs som god, mäktig och som människornas försörjare. På detta borde människorna svara med tacksamhet och gudsdyrkan. Motsättningarna mellan Muhammed och den befintliga polyteistiska kulten ledde till krig som Muhammed och hans anhängare gång efter annan vann. Vid sin död, 632 e.Kr, var Muhammed härskare över hela den arabiska halvön. Den centrala punkten i islams lära är monoteismen. Gud (arabiska: Allah) är en och ingen får, eller kan, sättas vid sidan av Gud. Människan är skapad att tjäna Gud och bör därför följa Guds lag, som den uppenbarats genom Muhammed. Koranen är islams heliga skrift som enligt traditionen givits Muhammed genom ängeln Jibril (Gabriel). Koranen är det rättesnöre som alla andra skrifter bedöms efter. I kategorin finns allt som religionshistoriskt kan hänföras till islam utan att något ställningstagande görs om vad som är rätt islam.
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
Kategorin är avsedd för alla typer av islamska organisationer. Organisationer som hör till andra religioner skickas till respektive religion.
Artiklar, diskussioner och annat som rör islam i samhället.