Buddhismen uppstod i Indien för mer än 2000 år sedan. Grundaren, Siddhartha Gautama, kallas buddha som betyder 'upplyst'. Efter sin upplysning predikande han att allt är lidande. Lidandets källa är människans livstörst. Om denna bara kan utsläckas så kan människan nå nirvana, ett tillstånd då lidandet upphört. Vägen dit går genom den åttafaldiga vägen: rätt åskådning, rätt sinnelag, rätt tal, rätt handlande, rätt vandel, rätt strävan, rätt vaksamhet och rätt försjunkande. Buddhism är en religion med många riktningar och organisationer. Alla varianter av buddhism som grundar sig på Buddhas läror hör hemma under denna kategorin.
Läs detta innan du skickar in din webbplats:

Zen

Zenbuddhismen uppstod kring munken Bodhidharma i Japan under 400-talet eller tidigt 500-tal. Zen är främst en meditationsskola och betonar att meditationen ger möjlighet till omedelbar insikt (satori) om tingens natur. Den dominerande zenskolan är Soto som betonar stillasittande meditation och menar att insikt är ett tillstånd hos den upplyste och aldrig kan nås genom strävan.
Läs detta innan du skickar in din webbplats: