In Partnership with AOL Search
 
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
Zenbuddhismen uppstod kring munken Bodhidharma i Japan under 400-talet eller tidigt 500-tal. Zen är främst en meditationsskola och betonar att meditationen ger möjlighet till omedelbar insikt (satori) om tingens natur. Den dominerande zenskolan är Soto som betonar stillasittande meditation och menar att insikt är ett tillstånd hos den upplyste och aldrig kan nås genom strävan.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 12 september 2015 kl 5:45 EDT - redigera