In Partnership with AOL Search
 
Denna kategori är avsedd för studieförbundens huvudwebbplatser, och webbplatser för distrikt och lokalavdelningar av de stora studieförbunden listas inte här. Skicka sådana webbplatser till relevant kommun under http://www.dmoz.org/World/Svenska/Regionalt/Europa/Sverige . Observera att om du tar dig tid att hitta den mest specifika kategorin för din webbplats så kan det väsentligt förkorta tiden det tar innan webbplatsen blir granskad och listad.
Ett studieförbund är en organisation som anordnar studiecirklar och andra typer av kurser. Många av de svenska studieförbunden har sina rötter i en folkrörelse som till exempel nyketerhetsrörelsen, arbetarrörelsen eller Svenska kyrkan, vilket ibland avspeglas i kursutbudet.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 6 augusti 2011 kl 5:15 EDT - redigera