Ett studieförbund är en organisation som anordnar studiecirklar och andra typer av kurser. Många av de svenska studieförbunden har sina rötter i en folkrörelse som till exempel nyketerhetsrörelsen, arbetarrörelsen eller Svenska kyrkan, vilket ibland avspeglas i kursutbudet.
Denna kategori är avsedd för studieförbundens huvudwebbplatser, och webbplatser för distrikt och lokalavdelningar av de stora studieförbunden listas inte här. Skicka sådana webbplatser till relevant kommun under http://www.dmoz.org/World/Svenska/Regionalt/Europa/Sverige . Observera att om du tar dig tid att hitta den mest specifika kategorin för din webbplats så kan det väsentligt förkorta tiden det tar innan webbplatsen blir granskad och listad.