Under huvudkategorin listas sådana webbplatser som strävar efter att ge en neutral bild av EMU, eller som ger argument såväl för som emot.
Skicka länkar för webbplatser som vill bilda opinion för eller emot EMU till rätt kategori.
I denna kategori listas de media som har specifika EMU-webbplatser.