Denna kategori är till för hemsidor som är personliga och inte har någonting att göra med affärer, reklam, porr eller dylikt. Sidor som bara finns för att de finns och som handlar om dig och dina intressen. Underkategorierna innehåller personliga hemsidor sorterade efter innehavarens efternamn.
Skicka inte in länkar till huvudkategorin Personliga hemsidor! Skicka i stället till rätt bokstav alternativt till kategorin Anonyma. Om din hemsida bara handlar om något specifikt intresse kanske den passar bäst i en kategori som handlar om ämnesområdet. Använd helst ditt namn som titel i formen [efternamn], [förnamn]. Tänk på att skriva beskrivningen i tredje person (inte "jag").
Här listas personliga hemsidor för personer som använder enbart sitt förnamn, ett smeknamn, eller inget namn alls.
Ange helst titel i formen [förnamn] eller [smeknamn]. Om ditt fullständiga namn finns någonstans på din webbplats skickar du länken till Personliga hemsidor: [första bokstaven i ditt efternamn] i stället.