Kategorin är till för diskussioner om flyget som transportmedel, t.ex. ur miljö- och säkerhetsapekt.