Organisationer, resurser och särskilda frågor rörande hemlöshet.