Ekonomiska debattämnen relaterar till kontrollen eller användandet av varor och tjänster inom ett land eller region, alternativt mellan nationer.