In Partnership with AOL Search
 
Fackföreningsrörelsen, används här som ett samlingsbegrepp för fackföreningarna och de organisationer de i sin tur har genererat. Exvis centralorganisationer, karteller, förbund, klubbar mm. - Jmf Labor Movement Arbetarrörelsen, är en samlande beteckning för de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning. I Sverige används begreppet för att beteckna samarbetet mellan Landsorganisationen (LO) och det Socialdemokratiska ArbetarePartiet (SAP). - Inte att förväxla med Labor Movement
Webplatser som handlar om arbetslöshet, ersättningar, försäkringar mm. Alltså när arbetslöshet har eller är på väg att inträffa.
Resurser som har anknytning till de fackliga organisationerna i vid mening. Det är såväl förbund som deras centralorganisationer och helt fristående förbund.
Endast om utbrändhet på arbete eller annorstädes. Rena sidor om stress skickas till egen kategori.
Utbrändhet på arbete eller annorstädes, värdefulla länkar inom detta område välkomnas hit. Rena sidor om stress skickas till egen kategori.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 13 april 2016 kl 6:24 EDT - redigera