Arbete = verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning. Inom nationalekonomin avser "produktionsfaktorn arbete" vanligen den mänskliga verksamhet som bidrar till produktionen av nyttigheter (man talar ofta om tre grundläggande produktionsfaktorer, där de andra två är jord och realkapital). Ibland åsyftas med arbete i sådana sammanhang i stället de människor som utför denna verksamhet.
Fackföreningsrörelsen, används här som ett samlingsbegrepp för fackföreningarna och de organisationer de i sin tur har genererat. Exvis centralorganisationer, karteller, förbund, klubbar mm. - Jmf Labor Movement Arbetarrörelsen, är en samlande beteckning för de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning. I Sverige används begreppet för att beteckna samarbetet mellan Landsorganisationen (LO) och det Socialdemokratiska ArbetarePartiet (SAP). - Inte att förväxla med Labor Movement
Webplatser som handlar om arbetslöshet, ersättningar, försäkringar mm. Alltså när arbetslöshet har eller är på väg att inträffa.
Resurser som har anknytning till de fackliga organisationerna i vid mening. Det är såväl förbund som deras centralorganisationer och helt fristående förbund.
Utbrändhet på arbete eller annorstädes, värdefulla länkar inom detta område välkomnas hit. Rena sidor om stress skickas till egen kategori.
Endast om utbrändhet på arbete eller annorstädes. Rena sidor om stress skickas till egen kategori.