Samhällskategorin täcker mänsklig interaktion i alla dess former. Från sexualitet till religion, från politik till förhållanden - om det på något sätt handlar om människor som kommer i kontakt med varandra så är detta kategorin. Not: Även personliga hemsidor hör hemma här.
Om organisationen är inriktad på något specifikt område t.ex. bilar, politik eller orientering bör den läggas i passande kategori och inte här.
Blir du upprörd över fel i samhället? Blir du arg över rasism, terrorism, cencur, förtryck eller bara politiker i allmänhet?
Arbete = verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning. Inom nationalekonomin avser "produktionsfaktorn arbete" vanligen den mänskliga verksamhet som bidrar till produktionen av nyttigheter (man talar ofta om tre grundläggande produktionsfaktorer, där de andra två är jord och realkapital). Ibland åsyftas med arbete i sådana sammanhang i stället de människor som utför denna verksamhet.
Sajter med anknytning till döden och att dö.
Sajter inriktade på olika etniciteter och kulturer.
Detta är en underkategori till Samhälle/Etnicitet. Om du är tveksam om vilken underkategori hemsidan bör ligga i, så anmäl den helst till kategorin Samhälle/Etnicitet.
Skicka inte in länkar till huvudkategorin Personliga hemsidor! Skicka i stället till rätt bokstav alternativt till kategorin Anonyma. Om din hemsida bara handlar om något specifikt intresse kanske den passar bäst i en kategori som handlar om ämnesområdet. Använd helst ditt namn som titel i formen [efternamn], [förnamn]. Tänk på att skriva beskrivningen i tredje person (inte "jag").
Denna kategori är till för sajter som handlar om olika sorters icke-religiösa helger och bemärkelsedagar som t.ex. påsk, första april och jul. Religiösa högtider hittar du under respektive religion i World: Svenska: Samhälle: Religion: Trosuppfattningar

Läs detta först

Den här kategorin är inte till för juristfirmor eller juridiska betaltjänster, utan för webbplatser med gratis juridisk information. En juristfirma kan endast listas här om dess webbplats erbjuder rikligt med gratis information.

Juristfirmor listas i World: Svenska: Samhälle: Lag och rätt: Advokater och juristfirmor.]

Denna kategori är till för siter för organisationer och klubbar utan speciellt fokus, t.ex. generella humanitära organisationer och sociala föreningar. Länkar till organisationer som inte är affärsorganisationer.
Om organisationen är inriktad på något specifikt område t.ex. bilar, politik eller orientering bör den läggas i passande kategori och inte här.
Kategorin Religion omfattar alla religiösa och andliga ämnen. Gudsdyrkan, kulter, livsåskådning, metafysisk och tankar om det trancendenta hör hemma här.
Läs detta innan du skickar in din webbplats:
Transgendered individuals are those who have a gender (a mental measure of masculinity, femininity, or something else entirely) which does not match their sex (being physically male or female). This category includes resources for transgendered individuals, and information about transgenderism in general.