Denna kategori täcker in länderna i Centralamerika.
Denna kategori är till för svenskspråkiga sidor om den karibiska övärlden.
Webbplatser som inte är på svenska listas inte i denna kategori!