I denna kategori placeras hemsidor, som beskriver enskilda städer och kommuner.