Grundskolor i Helsingborg, både i kommunens och i privat regi.
Gymnasieskolor i Helsingborg, såväl komunala som privata. Även material som är av intresse för samtliga/majoriteten av skolorna.
Skolor som utbildar mot körkortsproven.