• Areal : 29 086 kvkm --- 7,1 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 282 831 --- 3,2 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Dalarnas län och Gävleborgs län
 • Största kommun (befolkn) : Falun
 • Största kommun (areal) : Älvdalen
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Fjällregion, Förfjällsregion, Bergkullslätt, Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Storvätteshågna 1204 möh
 • Största sjö : Siljan
 • Nationalkparker : Töfsingdalen, Hamra, Rogen-Långfjället (förslag), Färnebofjärden (förslag), Fulufjället (förslag)
 • Landskapsblomma : Blåklocka
 • Landskapssten : Porfyr
 • Landskapsdjur : Berguv
 • Landskapsfisk : Elritsa
 • Statliga högskolor/universitet : Högskolan Dalarna
 • Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem
  Tillverkningsindustri, tjänsteföretag, reklambyråer, butiker, advokater, arkitekter, byggare och internetleverantörer.
  Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem
  Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem