Den här kategorin innehåller lokal information om Sverige som t.ex. turistinformation, lokala företag o.s.v. Länkar sorteras efter det geografiska område där de hör hemma.
Följ nedanstående enkla anvisning, så kommer det att ta betydligt mindre tid för oss att behandla ditt länkförslag. Tack!

Skicka endast in sådana webbplatser som är relevanta för hela Sverige, eller för flera län eller regioner, till denna kategori. Lokala företag ska skickas till rätt kommun. Om kommunen inte har någon kategori för ekonomi och näringsliv så skickas länken till kommunens toppkategori. Företag med kontor eller försäljningsställen i flera kommuner inom samma län skickas till länsnivån.

Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem
 • Areal : 29 086 kvkm --- 7,1 % av Sveriges areal
 • Befolkning : 282 831 --- 3,2 % av Sveriges befolkning
 • Länstillhörighet : Dalarnas län och Gävleborgs län
 • Största kommun (befolkn) : Falun
 • Största kommun (areal) : Älvdalen
 • Landskapstyper (geomorfologiska regioner) : Fjällregion, Förfjällsregion, Bergkullslätt, Vågig bergkullterräng
 • Högsta berg : Storvätteshågna 1204 möh
 • Största sjö : Siljan
 • Nationalkparker : Töfsingdalen, Hamra, Rogen-Långfjället (förslag), Färnebofjärden (förslag), Fulufjället (förslag)
 • Landskapsblomma : Blåklocka
 • Landskapssten : Porfyr
 • Landskapsdjur : Berguv
 • Landskapsfisk : Elritsa
 • Statliga högskolor/universitet : Högskolan Dalarna
 • Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem
  Tillverkningsindustri, tjänsteföretag, reklambyråer, butiker, advokater, arkitekter, byggare och internetleverantörer. Här listas endast sådana webbplatser som är relevanta för hela Sverige, eller flera län eller regioner. Lokala företags webbplatser hittar du under respektive kommuns kategori.
  Följ nedanstående enkla anvisning, så kommer det att ta betydligt mindre tid för oss att behandla ditt länkförslag. Tack!

  Skicka endast in sådana webbplatser som är relevanta för hela Sverige, eller för flera län eller regioner, till denna kategori. Lokala företag ska skickas till rätt kommun. Om kommunen inte har någon kategori för ekonomi och näringsliv så skickas länken till kommunens toppkategori. Företag med kontor eller försäljningsställen i flera kommuner inom samma län skickas till länsnivån.

  Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem
  Gotland är Sveriges och Östersjöns största ö. Utgör ett landskap, län, kommun och stift.
  Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem
  Sjukhus, patientföreningar, hälsobad, terapier, kiropratorer och liknande.
  Här listas webbplatser med lokal anknytning för Jämtlands län, såväl hela länet som enstaka kommuner eller orter.
  Observera att webbplatser som enbart har anknytning till landskapet Jämtland hör hemma i World/Svenska/Regionalt/Europa/Sverige/Landskap/Jämtland!
  Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem
  Myndigheter inom området lag och rätt. Polis, brottsförebyggande verksamhet och justitiefrågor med myndighetsutövning passar här. Endast för webbplatser med Riks-innehåll, inte lokala länkar.
  Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem
  Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem
  Turistinformation för hela Sverige.
  Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotell Resor och turism/Logi/Vandrarhem

  Om webbplatsen handlar om turism i ett landskap, ett län eller en kommun så ska den listas i den mest specifika kategorin för det området.

  Partier, politiska organisationer, människorättsorganisationer, djurskyddsföreningar, byalag, historia, scoutkårer, förskolor, församlingar och nattvandrare.
  Turistinformation och turistbyråer. Om underkategorierna finns skall länkarna skickas till rätt underkategori: Resor och turism/Attraktioner Resor och turism/Logi Resor och turism/Logi/Rum och frukost Resor och turism/Logi/Hotel Resor och turism/Logi/Vandrarhem
  Denna kategori täcker in hela Stockholms län.
  Webbplatser som listas här måste ha relevans för hela länet! Företag som har kontor i en av länets kommuner skickas dit, oavsett om det har verksamhet i ett större område. Har företaget däremot kontor eller motsvarande i flera kommuner bör länken skickas till denna kategori.
  Uppsala län ligger i östra Svealand. Länet består av åtta kommuner, varav Uppsala kommun är den folkrikaste. Residensstad är Uppsala. Sista december 2008 var folkmängden i länet 327 188 personer, enligt Statistiska Centralbyrån, vilket gör Uppsala till det sjätte folkrikaste länet i Sverige.
  I kategorin World/Svenska/Regionalt/Europa/Sverige/Uppsala län listas bara sådana länkar som inte kan sorteras in i en underkategori. Om din webbplats är relevant för en av länets kommuner ska den skickas till den mest relevanta underkategorin till den kommunen, och inte till en kategori som gäller hela länet.