Republik i Västafrika med ca 15 miljoner invånare.