Historisk-filosofiska fakulteten bildades 1999 genom en delning av förutvarande Humanistiska fakulteten, och innefattar nio institutioner samt Centrum för multietnisk forskning.