Här finns alla museer som har med sport och idrott att göra. Här skall även finnas museer med utställningar om olika fritidssysselsättningar.
Här finns museer som handlar om leksaker och dockor.