Historiska museer eller museer med historisk anknytning (tex en hembygdsgård).
I första hand slott man får besöka (in situ) men även herrgårdar och andra byggnader som drivs i museiliknande former.